2011. február 20., vasárnap

Patthelyzet - kell egy új oktatáspolitika - VII.

A magyar oktatási rendszer átalakításának alapvető feladatai (összefoglalás)

Az alábbiakban, kiindulva az Alapelvek kifejtése során részletesen megfogalmazott feladatokból összefogottan, röviden, és felsorolásszerűen adom meg, hogy mire jutottam, mik szerintem a fő feladatok.
 • Az oktatásfejlesztés folyamataihoz szükséges anyagi háttér biztosítása.
 • Az oktatásfejlesztéshez szükséges tudás létrejöttéhez szükséges alapvető kutatások intézményrendszerbeli feltételeinek létrehozása, a kutatások elindítása.
 • A pedagógusok bérének jelentős mértékű emelése.
 • A közoktatás finanszírozási helyzetének áttekintése és rendbe tétele.
 • A méltányosság színvonalának lényeges javítása, a látens és explicit diszkrimináció megszüntetése, visszaszorítása.
 • A szegregáció tekintetében társadalmi párbeszéd, kutatások, fejlesztési folyamatok indítása, türelmes előkészítés után döntés a szegregáció jövőbeli kezelésének koncepciójáról és a feladatokról..
 • A szegregációs folyamatokkal kapcsolatos alapvető oktatáspolitikai feladatkijelölés keretében az iskolarendszer átalakítása, ebben elsősorban a szakképzés helyzetének alapos vizsgálata, majd egy a gazdaság alapvető igényeit kiszolgáló szakképzési rendszer létrehozása.
 • Az oktatási irányítási, döntési struktúra, finanszírozás, feladatellátás decentralizálási folyamatának folytatása a szubszidiaritás elve érvényesülésének biztosításával. Az állami, önkormányzati iskolafenntartói feladatok és a pedagógiai tevékenységeken alapuló iskolahálózatok minél pontosabb fedésbe hozása, tankerületek létrehozása, vagy a kistérségek önkormányzati rendszerbe való belépése esetén az állami, önkormányzati iskolafenntartás kistérségekhez rendelése.
 • Az oktatás tartalmi szabályozásában elért eredmények, a decentralizáltság megtartása, a rendszer folyamatos korszerűsítése a felmerülő igényeknek megfelelően.
 • Az oktatásban dolgozó, illetve abban érintett szervezetek tevékenysége szakszerű, és adatokon, bizonyítékokon alapuló értékelési rendszerének kialakítása (a meglévő rendszer lényeges gazdagítása), funkciói érvényesülése lehetőségeinek biztosítása, vagyis az értékelés eredményeinek az intézményfejlesztési feladatokba történő becsatornázása.
 • A pedagógiai kultúra megújítását szolgáló rendszer stratégiájának kialakítása, a rendszer kiépítése az Európai Unió által nyújtott támogatás utáni időszakra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése