2014. július 28., hétfő

Kedves EMMI!

Úgy látom, a médiában így július végén mindenki Orbán Viktor tusványosi beszédével foglalkozik. Én sem szeretnék kimaradni a dologból. Ám én most nem elégszem meg egy sokadik ugyanazt mondó cikkel, azonnal javaslatokat szeretnék tenni. Megragadott a beszéd által kínált perspektíva. Úgy érzem, végre a pedagógia is valódi célokat tűzhet ki maga elé. A nagyívű társadalompolitikai koncepció, amelyet a miniszterelnök felvázolt, megvilágítja az iskolák, a tanárok küldetését is. Nos, kedves EMMI, én most e küldetés betöltéséhez kívánok néhány gyakorlati jelentőséggel bíró, szerény javaslatot tenni. A minisztériumnak megvan hozzá az eszközrendszere, a háttere és a bölcsessége is, hogy javaslataimat felkarolja, és egy-két milliárdos támogatás keretében megbízzon engem azok konkrét kivitelezésével.

Teljesen világos, hogy Magyarországon az iskolarendszerben hiányos, mi több, hiányzik a politikai, közéleti nevelés. Ennek eddig talán az lehetett az oka, hogy nem lehetett tudni, mi egyáltalán e nevelés tartalma. Most már tudjuk, miniszterelnökünk ezt megvilágította. A politikai, közéleti nevelésnek minden mozzanata arra irányuljon, hogy egy nem liberális, nem szabad és nem demokratikus állam keretei között való élésre készítse fel a leendő állampolgárokat. Pedagógusaink többségétől ez a cél egyáltalán nem áll távol, a miniszterelnök szavai egy inkább befogadó közegben érvényesülhetnek. A sajnos még mindig jelen lévő akadékoskodókat el kell távolítani a rendszerből, ezzel a mindig lebegtetett, de eddig még nem eldöntött pedagóguslétszám csökkentés is megoldható lenne. Szívesen készítek fél ív terjedelemben (450 ezer Forint díjazás ellenében, számlára, alanyi áfamentességgel) leírást e feladat végrehajtására.

Van tehát koncepció. Most már csak az a kérdés, hogy miképpen lehet átplántálni a nemes gondolatokat az ifjú agyakba. Először is, következetesen folytatni kell azt az utat, amely a köznevelési törvény 2011. évi elfogadásával nyílt meg: a 2011 előtti rendszer összes, úgymond demokratikus intézményét meg kell szüntetni az iskolákban. Ennek a feladatnak csak egy részét végezték el négy éve, itt az ideje, hogy az átalakítás tökéletes legyen. Mindenek előtt meg kell szüntetni az intézményvezetői (volt igazgatói) státust, az iskolákban folyó munka közvetlen irányítását is a KLIK feladatává kell tenni. Túl sok jogkör maradt az intézményvezetők kezében, ez tűrhetetlen. Ne felejtsük el, hogy ez egyben példa lesz a tanulóifjúság számára: kicsiben láthatják, miképpen épül egy nem liberális állam. (Az intézményvezető nélküli iskolairányítási rendszer létrehozására és a módszerekre vonatkozóan 700 ezer Ft díjazás ellenében két oldal terjedelmű útmutatás készítését vállalom.)

Be kell vallanom, amikor a döntés született, magam nem is értettem egészen, hogy miért maradt meg az iskola joga arra, hogy a tanterv tíz százalékáról maga döntsön, illetve a pedagógiai program önálló, nevelőtestület általi elfogadásának szabályával sem értettem egyet. A tíz százalék olyan kevés, hogy annak megvonása szinte semmit nem változtat a helyzeten, viszont világos lépés abban az irányban, amelyet miniszterelnökünk jelölt ki számunkra. Az Orbán Viktor által kitűzött úton haladva pedig teljesen indokolatlan, hogy az iskola maga döntsön saját programjáról. Ezzel egy időben minden más, eddig a nevelőtestület számára biztosított döntési jogot meg kell vonni, hiszen csak így lehet teljes annak a nagyszerű tervnek a kivitelezése, amely miniszterelnökünk agyában megfogant. Legyen kötelező félévente minden osztályban egy olyan osztályfőnöki órát tartani, amelyen a tanár, vagy egy felkészült KLIK-es alkalmazott elmagyarázza a gyerekeknek, hogy miképpen működik ez a döntési rendszer, ezzel is gyarapítva azon példák sorát, amelyek egy életre iránymutatóak lehetnek a diákok számára. (Az e foglalkozásokra vonatkozó oktatási programot már elkészítettem, három millió Ft-ért adom át ennek felhasználási jogait a tisztelt EMMI-nek.)

A szakmaiság álruháját magukra öltő, magukat szakembernek hazudó emberek régebben azt mondták, hogy szörnyű az, amikor a rendszer kikényszeríti, hogy (egy példával élve) az ország bármely két általános iskolájában az ötödik évfolyamon, a tanév tizennyolcadik biológia óráján pontosan ugyanazt és ugyanúgy kell tanítani, amit, és ahogyan azt egy központi tantervi irányítás előírja. Ez egyáltalán nem szörnyű. Ennek így kell lenni. A liberalizmus minden formáját, minden apró megnyilvánulását száműznünk kell az iskola működéséből. A tanterv legyen tökéletesen érvényes minden iskolára. (Magam nem vagyok jogász, így a megfelelő jogszabályok megváltoztatására javaslatot tenni nem tudok, de van az egyik sógoromnak egy nagyon jó ismerőse, aki jogász, kettő milláért vállalja a javaslat elkészítését.)

Eddig olyan javaslatokról írtam, amelyek nem érintették közvetlenül a nevelést, legfeljebb áttételesen jelentettek mintát a diákjaink számára (ettől persze még nem lényegtelenek). Most nézzük, mit tehetünk a napi nevelőmunka során!

Először is, a történelem tanításának felét a közéleti, politikai nevelés szolgálatába kell állítani. Ki kell hagyni a ma a NAT-ban szereplő történelem tananyag felét (felvilágosodás, Francia forradalom, polgári átalakulás, választási rendszerek, demokratikus fejlődés, a gyarmatbirodalmak szétesése, stb.), hogy helyükre a nem liberális állam polgárával szembeni elvárások teljesítésének megtanulását helyezhessük. A jelenlegi történelemtanárok erre persze nincsenek felkészülve, a tanárképzéstől pedig nem várhatjuk, hogy normálisan betöltse feladatát, ezért a történelem tanárképzés feladatát a Kereskedelmi és Iparkamarára kell bízni.

Tűrhetetlen, hogy az egyes tantárgyak bezárkózzanak saját diszciplináris falaik közé. Integrált oktatásra van szükség, sőt, komplex tantárgyakra, amelyek vállalják a közéleti, politikai nevelés feladatait is. Legyen gyakran magyar nyelv és irodalomból feladat a gyerekek számára olyan fogalmazás írása, amelynek címe: "Hogyan teljesítem állampolgári kötelezettségeimet?"! A matematika szöveges feladatok is a kiépülő új állam előnyeit ecseteljék! Egy példa: "Ha eddig 13 425 Ft volt a havi villanyszámlám, viszont a REZSICSÖKKENTÉS eredményeként ez 12 százalékkal mérséklődött, majd egy újabb REZSICSÖKKENTÉSkor 10 001 Ft lett, akkor a második REZSICSÖKKENTÉSkor hány százalékos volt a csökkenés? (3 pont) Kinek köszönhetem mindezt? (15 pont)". (Ezért a feladatért nem számítok fel szerzői díjat, a feladat szabadon felhasználható, ellenben háromoldalas feladatgyűjteményemet - ez már készen áll - a kormány által kijelölt tankönyvkiadónak négy millió Ft honorárium ellenében átadom. Ettől a honoráriumtól azonban eltekintek, ha meghívásos tenderben, amelyen egyedül indulhatok, privatizálják számomra ezt a tankönyvkiadót 20 000 Ft-ért.)

Leírt javaslataimat csak példáknak tekintem. Megszámolhatatlan mennyiségben állnak rendelkezésemre továbbiak is, amelyeket megfelelő szerződés megléte esetén a tisztelt EMMI vel megosztok.

Úgy vélem, nincs fontosabb dolog most a számunkra, mint teljesíteni, illetve aprópénzre váltani mindazt, ami a mi Orbán Viktorunk agyában megfogant a magyar nemzet megmentésére.

Szívélyes üdvözlettel:
Nahalka István
oktatási szakértő


2 megjegyzés:

  1. Gratula. Lásd még Swift doktor szerény javaslatát: http://www.gutenberg.org/files/1080/1080-h/1080-h.htm

    VálaszTörlés
  2. .... a baráti török hadsereg 150 éves ideiglenes tartózkodását, amellyel megvédett minket a nyugati hódítástól, nem említetted.

    VálaszTörlés